Πρόκειται για ένα άγνωστο στο ευρύ κοινό αγώνισμα που βασίζεται στο τρίπτυχο θάρρος, δύναμη και ευλυγισία. Είναι μια μορφή καλλιτεχνικής και αθλητικής έκφρασης η οποία γενικά αναφέρεται στην κίνηση του σώματος συνήθως ρυθμική και σύμφωνη με τη μουσική. Στο αγώνισμα της ακροβατικής γυμναστικής πρωταγωνιστικό ρόλο κατέχει η χορογραφία των προγραμμάτων. Όλα τα προγράμματα πρέπει να χορογραφηθούν ώστε να εναρμονίζονται λογικά με τη μουσική συνοδεία. Η καλλιτεχνία λοιπόν ενός ζευγαριού αθλητών η αθλητριών σχετίζεται με τη δομή της χορογραφίας ενός προγράμματος,την ποικιλία του περιεχομένου της και τη σχέση των παρτενέρ μεταξύ τους. Ένα πρόγραμμα πρέπει να καθιερώνει έναν συγκεκριμένο χαρακτήρα για κάθε ζευγάρι και να δείχνει τη γοητεία της συντροφικότητας και των γυμναστικών ασκήσεων που συμπληρώνουν τη χορογραφία.

Λόγω του ότι η ακροβατική γυμναστική είναι ένα ομαδικό αγώνισμα ο προπονητής της κάθε ομάδας θα πρέπει να θέσει ως προτεραιότητα στους αθλητές την έννοια της “ομαδικότητας” στην χορογραφία για την επιτυχία της. Θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο ότι το κάθε ζευγάρι γυμνάζεται μαζί για την επίτευξη ενός κοινού κινητικού στόχου γνωρίζοντας ότι ο κάθε αθλητής μπορεί να συμβάλλει στην επιτυχία αυτού του στόχου.Τα ζευγάρια μέσα από τη χορογραφία παρουσιάζουν βασικές ατομικές και ομαδικές ασκήσεις όπου με την κατάλληλη μουσική συνοδεία έχουν ως στόχο να τις αναδείξουν. Η εντύπωση που θα κάνει το πρόγραμμα κάθε ζευγαριού πρέπει να είναι καλλιτεχνικής δημιουργίας και να εμπεριέχει τεχνική ακρίβεια γυμναστικών και ακροβατικών στοιχείων. Κάθε αθλητής θα πρέπει να γνωρίζει τον ρόλο του στη διάρκεια του προγράμματος και να αναλαμβάνει την ευθύνη εκπλήρωσης αυτού του ρόλου.