|Ανάπτυξη Δεξιοτήτων||Βελτίωση Συντονισμού||Μυϊκή Ενδυνάμωση|

Το πρόγραμμα ανάπτυξης δεξιοτήτων εφαρμόζεται σε αθλητές ηλικίας 7 έως 16 ετών από εξειδικευμένους προπονητές μας, στο στίβο του Ολυμπιακού σταδίου.

Η ισορροπία, ο ρυθμός, ο χωρικός προσανατολισμός και η ικανότητα αντίδρασης τόσο σε ακουστικά όσο και σε οπτικά ερεθίσματα έχουν αναγνωριστεί ως στοιχεία συντονισμού.

Ο συντονισμός αναπτύσσεται καλύτερα μεταξύ των ηλικιών 7 έως 14, με την πιο κρίσιμη περίοδο να είναι μεταξύ 10 έως 13 ετών.

Οι νεότεροι αθλητές που μαθαίνουν τα στοιχεία που σχετίζονται με τον καλό συντονισμό (ισορροπία, ρυθμός, χωρική επίγνωση, αντίδραση κ.λπ.), είναι πολύ καλύτεροι από τους αθλητές που δεν εκτίθενται σε αυτό το είδος διέγερσης άσκησης μέχρι προχωρημένες ηλικίες.

Η ικανότητα βελτιστοποίησης του συντονισμού μειώνετε σημαντικά σε ηλικία περίπου 16 ετών.

Επιπλέον, οι ασκήσεις που βασίζονται στον συντονισμό πρέπει να εισαχθούν κατά τη διάρκεια της προ-εφηβικής ηλικίας. Η εφηβεία δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για να ξεκινήσετε στοιχεία συντονισμού. Καθώς η δύναμη, η ταχύτητα, το ύψος και η μάζα του σώματος αλλάζουν σημαντικά κατά τη διάρκεια αυτών των ετών, είναι πολύ πιο συνετό να ενισχύσουμε τις ήδη γνωστές κινήσεις παρά να διδάσκουμε νέες.

Το πεδίο της εκπαίδευσης συντονισμού αλλάζει κατά τη διάρκεια την εφηβική ηλικία, κατά τη διάρκεια της οποίας η φυσική ανάπτυξη μεταβάλλει τις συνήθειες κίνησης του νεαρού αθλητή που είχε προηγουμένως κατακτήσει. Προς το παρόν, η βελτίωση της κίνησης πρέπει να προηγείται της εκμάθησης νέων δεξιοτήτων που βασίζονται στην κίνηση. Μετά την εφηβεία, η εκπαίδευση συντονισμού μπορεί και πάλι να φτάσει σε νέα ύψη.

Ένα σημείο που πρέπει να ληφθεί υπόψη για τον συντονισμό είναι ότι η γενετική προδιάθεση παίζει σημαντικό ρόλο. Τα λιγότερο συντονισμένα παιδιά πιθανότατα δεν θα παρουσιάσουν ποτέ τις τάσεις των φυσικά συντονισμένων παιδιών ανεξάρτητα από την εκπαίδευση. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούν να γίνουν βελτιώσεις.

Στις αναπτυξιακές ηλικίες, τα τελευταία χρόνια δίνεται μεγάλη έμφαση στην προπόνηση δύναμης.

Η προπόνηση δύναμης διαφοροποιείται ανάλογα με την ηλικία του αθλητή. Έτσι, η προπόνηση δύναμης αποσκοπεί στη γενική και πολύπλευρη ενδυνάμωση ολόκληρου του σκελετικού μυϊκού συστήματος και θέτει ερεθίσματα για την ιδανική ανάπτυξη των επιμέρους τμημάτων του παθητικού & κινητικού μηχανισμού.

Η εκγύμναση  δύναμης, γνωστή και ως εκγύμναση με αντιστάσεις, αποτελεί συστατικό στοιχείο της αθλητικής και σωματικής ικανότητας για νέους αθλητές όλων των ηλικιών. Η εκγύμναση δύναμης μπορεί να επηρεάσει θετικά τις αθλητικές επιδόσεις, να αποτρέψει και να αποκαταστήσει τους τραυματισμούς και να βελτιώσει τη μακροπρόθεσμη υγεία.

Υπάρχουν πολλά οφέλη για τους νεαρούς αθλητές που θα ξεκινήσουν την εκγύμναση με αντιστάσεις. Όχι μόνο ο αντίκτυπος στην τρέχουσα και μελλοντική αθλητική απόδοση, αλλά στην αυτοεκτίμηση και την κοινωνικοποίηση.

Η μέθοδος για την προπόνηση δύναμης πριν την είσοδο στην εφηβεία είναι η κυκλική προπόνηση, μικρή ένταση και μικρή πυκνότητα.

Σε αυτή την ηλικία χρησιμοποιούνται μέθοδοι για τη βελτίωση της ταχυδύναμης και ιδιαίτερα της αλτικής δύναμης, όπου η εκτέλεση των κινήσεων θα πρέπει να γίνεται με εκρηκτικό τρόπο.

Για τα παιδιά, η εκγύμναση με χαμηλές αντιστάσεις και με ελεγχόμενες κινήσεις είναι καλύτερες – με ιδιαίτερη έμφαση στην κατάλληλη τεχνική και ασφάλεια. Το παιδί σας μπορεί να κάνει πολλές ασκήσεις σωματικής άσκησης με το δικό του σωματικό βάρος ή με λάστιχα και μπάλες. Τα ελεύθερα βάρη και τα μηχανήματα εκγύμνασης δεν περιλαμβάνονται στο ασκησιολόγιο μας.